Şirketimizce Endüstriyel Otomasyon uygulamalarında aşağıdaki mühendislik hizmetleri verilmektedir.

 

  1. Teklif hazırlama danışmanlık hizmeti

  2. Temel veya detay mühendislik dokümanlarının hazırlanması

  3. Fabrika Kabul testleri

  4. Saha kabul testleri

  5. Devreye alma hizmetleri

  6. Eğitim hizmetleri

 

Mühendislik dokümanları

 

Temel ve detay mühendislik aşamasında çizilen projelerin tarifi aşağıdaki gibidir.

 

Sistem Konfigürasyonu (System Configuration) : Sistemi oluşturan tüm PLC/DCS malzemelerinin, ekranların, haberleşme hatlarının, giriş-çıkış kartlarının birbiriyle olan bağlantılarını gösteren çizimlerdir. Örnek çizim 

 

Giriş / Çıkış Sinyalleri Listesi (Input-Output List) : Sisteme bağlanacak tüm saha sinyallerinin PLC/DCS kartlarının üzerindeki bağlantı noktalarını, etiket numaralarını, yazılım adreslerini ve diğer özelliklerini gösteren tablolardır. Örnek çizim.

 

Kontrol Şemaları (Control Circuit Diagrams): Sistemdeki MCC devrelerinin PLC/DCS ve saha bağlantılarını gösteren çizimlerdir, devreye alma ve arıza bulma aşamalarında kullanılmaktadır. Örnek çizim

 

Pano Montaj Projeleri (Wiring Diagrams) : Kontrol panosunun iç montajını ve elemanlar arası kablo bağlantılarını gösteren çizimlerdir ve pano montajı sırasında kullanılmaktadır.  Örnek çizim

 

Pano Görünüş ve Yerleşim Projeleri (Outline and Assembly Drawings) : Kontrol cihazlarının kontrol panosu içine ve kapak üzerine yerleşimlerini boyutlandırılmış olarak gösteren projelerdir. Örnek çizim.

 

Saha Montaj Projeleri (Interconnection Diagrams): Elektrik panolarının birbirine ve saha elemanlarına bağlantılarının yapılması için gerekli projelerdir. Örnek çizim.

Döngü Diyagramları (Loop Diagrams): Sahadaki tüm ekipmanların PLC/DCS panosuna bağlantı detaylarını ve yazılımdaki yerleri gösteren projelerdir. Devreye alma ve arıza bulma aşamalarında kullanılmaktadır. Örnek çizim.

 

Mantık Diyagramları (Logic Diagrams): PLC/DCS cihazlarına yüklenecek programlar için esas teşkil etmesi amacıyla hazırlanan programlardır. Programcıların DCS veya PLC lisanına kolayca dönüştürebileceği anlaşılır bir yapıda hazırlanmaktadır. Anlaşılır yapısı sayesinde müşteri onayına sunulabilmektedir. Örnek çizim.

Ekran Resimleri (Screen Pictures): Operatörler tarafından prosesin izlenmesi amacıyla oluşturulacak HMI veya SCADA ekran görüntülerini ve dinamik bağlantıları içeren çizimlerdir. Müşteriden onay aşamasında hazırlanmakta, onayı takiben ekran ve PLC /DCS programını yapacak kişiler tarafından kullanılmaktadır. Örnek çizim.