Motor Kontrol Röleleri

 

MCC ve PLC panoları arasındaki sinyal alışverişini sağlamak için geliştirilmiş ürünlerdir. Tek yönlü, çift yönlü, hız kontrollü motor devreleri, motorlu ve pnömatik vana kontrol devreleri, saha alarm sinyalleri için geliştirilmiş devreler montaj, bakım kolaylığı ve ilave emniyet sağlamaktadır.

Daha fazla bilgi...

Oksijen Trim Kontrolu (Oxygen Trim Kontrol)

Kazanlarda yakıt hava oranının eniyilemesi amacıyla baca gazındaki oksijen miktarını ölçerek hava damperi açıklığını düzelten sistemlerdir. SST Oksijen ölçüm probu, Siemens S7-1200 tabanlı PLC ve KTP600 ekran kullanılarak paket bir ürün olarak hazırlanmıştır. Kullanıcı dostu yazılımı sayesinde kolayca kurulabilir ve devreye alınabilir yapıdadır.

Devir Ayarlı Fan Kontrolu (VFD Control) 

 

Hava fanında sabit devirli motor bulunan kazanlar için geliştirilmiştir. Kazanlarda yakıt hava oranının eniyilemesi amacıyla baca gazındaki oksijen miktarını ölçerek hız kontrollü yapıya çevrilen hava fanının devrini düzelten sistemlerdir. SST Oksijen ölçüm probu, Siemens S7-1200 tabanlı PLC ve KTP700 ekran kullanılarak paket bir ürün olarak hazırlanmıştır. Kullanıcı dostu yazılımı sayesinde kolayca kurulabilir ve devreye alınabilir yapıdadır.

Daha fazla bilgi...

Kazan Dairesi Yöneticisi (Plant Master) 

 

Birden fazla buhar/sıcak su kazanı olan kazan dairelerinde kazan yüklerinin ortak bir ünite tarafından kontrolü amacıyla geliştirilmiştir. Kazanların beslediği ortak kollektördeki debi ve basınca bağlı olarak kazanların programlanan yük değerlerine göre çalışmasını sağlar. Siemens S7-1200 tabanlı PLC ve KTP600 ekran kullanılarak paket bir ürün olarak hazırlanmıştır. Kullanıcı dostu yazılımı sayesinde kolayca kurulabilir ve devreye alınabilir yapıdadır. 

Daha fazla bilgi...

Kazan Kontrol Sistemi (BMS & Boiler Control)

 

Buhar veya sıcak su kazanlarının tüm sıralı çalışma, emniyet algoritmalarını ve döngülerini kontrol eden sistemlerdir. Kazanlarda brülör yönetim, emniyet, buhar basıncı, su sıcaklığı, su seviyesi, iletkenlik döngülerinin tek sistem içinde kontrol edilmesini sağlar. NFPA85 standartlarına göre Fail-Safe yapıda tasarlanmış olup iki adet Siemens  S7-1200 ve bir adet Siemens KTP1200 ekran kullanılmıştır. İşletmenin mevcut DCS ve izleme sistemlerine Modbus ve başka protokollerle bağlantı yapılabilmektedir. Kullanıcı dostu yazılımı sayesinde kolayca kurulabilir ve devreye alınabilir yapıdadır.

Daha fazla bilgi......